Autisme & ADHD - Rådgivning og foredrag i hele Danmark

Bisidder til møder

Bisidder til møder der omhandler autisme eller ADHD 

Et bisidder forløb er for dig som er i tvivl om dine rettigheder bliver overholdt i det offentlige system.

Som forældre til et barn eller ung med autisme og/eller ADHD er det meget almindeligt at samarbejdet med kommune, ppr, skole mv. kan komme på en hård prøve.

Du kender dit barn og ønsker hende det bedste, men møder i mange tilfælde modstand når det dit barn har brug for skal bevilliges uanset om det er ekstra støttetimer, specialtilbud, aflastning, tabt arbejdsfortjeneste mv.

Når du sidder til netværksmøder kan du muligvis nikke genkendende til nogle af disse situationer:

 • Du føler dig mistænkeliggjort omkring dårlig opdragelse af dit barn
 • Der bliver ikke taget hensyn til dit barns diagnose og vanskeligheder
 • Alle de tiltag som bliver besluttet til mødet bliver sjældent ført ud i livet
 • Du har en fornemmelse af at “de” prøver at slippe uden om lovgivningen
 • Din sag er kørt af sporet og der er ikke nogen der lytter på dig
 • Efterhånden er det svært at have tiltro til at “de” vil dit barn det bedste
 • Dit barn kan ikke inkluderes og har brug for et andet skoletilbud

Jeg ved hvad det vil sige at sidde på begge sider af bordet – både som bisidder og som forældre

Jeg har deltaget som bisidder til et hav af netværksmøder på skoler, kommuner, uddannelsesinstitutioner, børnehaver, jobcentre og arbejdspladser.

45549_B

Men – jeg har også deltaget i netværksmøder som mor til min 17 årlige datter med infantil autisme.

Sandheden er at der er stor forskel på disse to ting! Som forældre er vi under mistanke for at vores barns vanskeligheder kan placeres hos os, vores ord tæller ikke specielt meget sammenlignet med fagpersoners og der prøves ofte på at undvige fra lovgivningen og det som er til barnets bedste.

Min oplevelse er at når jeg sidder med ved bordet som bisidder sammen med forældre så:

 • Lyttes der på forældrene og vises interesse
 • Der kommer ikke bemærkninger om dårlig opdragelse
 • Vi bringer altid barnets diagnosen i spil
 • Der skrives referat og aftales opfølgning
 • Der kan ikke snydes udenom lovgivningen
 • Vi når ofte frem til at barnet skal visiteres til et andet tilbud

Et er hvad mine oplevelser er, noget andet og mere vigtig er hvad forældre der har benyttet mig som bisidder siger:

“ Vores søn er blevet visiteret til specialklasse i Aalborg efter Anna var bisidder, Inden hun deltog havde vi holdt et væld af møder, hvor skolen og ppr blev ved med at sætte nye tiltag i gang som aldrig fik nogen effekt. Vi har en helt ny dreng efter han er kommet i rammer med struktur og forudsigelighed”
Heidi, Aalborg

“Anna deltog som bisidder på jobcentret da vores søns sag var helt afsporet. Vi havde selv deltaget i møder gennem længere tid, men uden der blev hørt på hvor belastet vores søn var. Vores søn har nu fået sin førtidspension som var den eneste løsning i hans tilfælde. Vi er Anna evigt taknemlig”
Pia, Vesthimmerland

“ Kort sagt havde vi fået afslag på alle ansøgninger. Til et møde på kommunen med Anna som bisidder skulle min datters sagsbehandler forklare den faglige begrundelse bag afslagene, det kunne hun ikke og ved hjælp af Annas beskrivelser af  vores datters behov endte 3 ud af 4 ansøgning med at gå igennem”
Louise og Lasse, Aarhus

Der er ikke noget at sige til at du mister modet omkring samarbejdet med det offentlige system. Men det får desværre konsekvenser for dit barn hvis ikke du kæmper hendes sag og agerer hendes “advokat”

Pointen er at du ikke må give op fordi hvis dit barn ikke får den nødvendige og rette hjælp er det en dyrebar menneskelig pris hun betaler.

Undersøgelser viser at i største delen af sager er det netop mangel på samarbejde, mistænkeliggørelse og udebleven hjælp fra systemet der fører til stress og sygemeldinger blandt forældre til børn med autisme eller ADHD

Sådan foregår et bisidderforløb:

 • Vi taler sammen via skype eller telefon, hvor vi skaber en fælles forståelse for hvad din sag drejer sig om.
 • Du sender evt. relevante papirer til mig inden mødet sådan jeg er forberedt bedst muligt.
 • Vi laver vores egen dagsorden med et tydeligt mål til mødet og klarlægger hvilket spørgsmål som er vigtig at få svar på.

Til mødet:

 • Jeg sikre at dagsorden bliver overholdt
 • Jeg bidrager med min viden om dit barns vanskeligheder og behov
 • Jeg bringer lovgivningen i spil hvor det er relevant
 • Jeg sikre at du får svar på dine spørgsmål
 • Jeg sikrer at jeres rettigheder bliver overholdt

Jeg har naturligvis tavshedspligt

Det er vigtig at understege at du skal give tilladelse til at jeg må udtale mig i dit barns sag og at jeg er sidestillet med de andre deltagere til mødet.

For et lille fast beløb på 3.800 kr. kan du benytte mig som bisidder til dit næste møde.
I prisen er inkluderet formødet via skype/telefon, selve netværksmødet samt gennemlæsning af relevante akter. Kørsel er i følge statens takster 3,70 kr. pr. km.

Ved tilmelding til mit nyhedsbrev får du et gavekort på 300 kr. som du er velkommen til at bruge som tilskud til et bisidderforløb.

Jeg er klar til at sætte mig ind i din sag og arbejde for at dine rettigheder bliver overholdt.

Bestil tid eller stil spørgsmål ved at skrive til mig på klinik@anna-hjorth.dk