Autisme & ADHD - Rådgivning og foredrag i hele Danmark

Ledsager for voksne

Ledsager for Voksne, er det en mulighed for dig med Autisme eller ADHD/ADD?

 

En Ledsager kan søges via §97 i Serviceloven

 

>>>  Du skal søge det ved din sagsbehandler på kommunen <<<

 

Du kan søge 15 timer om måneden

 

De timer du bliver bevilget, kan du måske ifølge aftale med sagsbehandlerne spare op igennem 6 mdr. hvis du f.eks. gerne vil på en weekendtur, hvor du har brug for Ledsagelse. Du skal dog have behov for ledsagelse i det daglige, for at være i målgruppen for ledsager.

 

Efter 6 mdr. falder de opsparede timer væk.

 

Hvad kan formålet være med at søge en Ledsager?

 

Der kan være mange grunde til at du søger en Ledsager:

 

 • Selvom du har autisme og/eller ADHD/ADD, har du jo også behov for at deltage i dine egne valgte fritidsaktiviteter

 

 • Det skal være fordi, at du ikke kan færdes ude, alene

 

 • Du kan have behov for at have en Ledsager med hvis du skal i biografen, til koncert, en tur i skoven mv.

 

➜ Formålet med Ledsagerordningen, er at hjælpe/støtte dig med Autisme og/eller ADHD/ADD, for at gøre dine muligheder større, for at du kan opnå et så selvstændigt liv, som muligt.

 

➜ At du får valgfrihed og ansvar for din egen tilværelse. Uden at du skal bede dine forældre, søskende, venner osv. om hjælp, hver gang du skal ud af huset.

 

 

Hvad indgår i Ledsagerordningen?

 

 • Der indgår selvfølgelig selve ledsagelsen og de funktioner der er direkte forbundet med ledsagelsen.

 

 • Hvis du f.eks. ikke er så god til at kommunikere med fremmede, så kan du bruge din Ledsager til at hjælpe dig med kommunikationen. Eksempelvis i en forretning, hvor du har brug for noget vejledning.

 

 • Du bestemmer selv til hvad og hvor, du vil bruge ledsagelse.

 

 • Ledsagerordningen omfatter ikke praktisk hjælp i hjemmet. (Støvsugning, rengøring mv)

 

 • Ledsageren må ikke bruges til socialpædagogisk hjælp.

 

Hvis du har brug for pædagogisk støtte, under din ledsagelse, kan det søges som socialpædagogisk ledsagelse, gennem §85 i serviceloven

 

Hvem kan bruges som Ledsager:

 

 • Du har ret til selv at bestemme hvem der skal være din Ledsager, dog skal det som udgangspunkt ikke være nær familie. Kommunen skal godkende personen.

 

 • Hvis det er kommunen der ansætter en Ledsager, skal de sikre sig at ledsageren har kendskab og interesse i dit handicap, som her er, Autisme og/eller ADHD/ADD.

 

Hvem skal betale hvad?

 

 • Du skal afholde udgifterne til befordring, både for Ledsageren og dig selv, under ledsagelse.

 

 • Du skal også betale udgifterne til ledsagerens biografbilletter, spisning, koncert billetter osv. hvis du ønsker at ledsageren er hos dig.

 

 • De udgifter du har til din ledsagers befordring og biograf mv, kan dækkes af et beløb på op til 866 kr. (2017) om året.

 

 • Mange med ledsagerordning bliver desværre ikke vejledt om, at de kan søge om dette ekstra tilskud.

 

 • Kommunen kan i særlige tilfælde dække ledsagerens udgifter til befordring og aktiviteter, hvis det skønnes nødvendigt at ledsageren er med.

 

> Du skal være OBS på at Ledsagerkort giver gratis indgang og transport til ledsageren, visse steder.<

—TJEK : http://www.anna-hjorth.dk/ledsagerkort/

 

Kommunen har ansvaret for at følge din sag, typisk 1 gang om året, for at vurdere om hjælpen stadig opfylder formålet.

 

Ps : Du må meget gerne Dele bloggen med dem du kender, så flere kan få glæde af det 😊

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *