Autisme & ADHD - Rådgivning og foredrag i hele Danmark

Mad og Autisme

MÅLGRUPPE:

Personale i vuggestuer og børnehaver hvor der er en eller flere børn med autisme.

 

INDHOLD:

Når vi laver og servere mad for børn med autisme, er det vigtig at have fokus på deres behov for struktur og forudsigelighed.

 

Hvis vi ikke tager tilstrækkelig hensyn til de behov som opstår af en nedsat forestillingsevne, vil vi opleve børn der bliver udtrygge og på sigt vil nægte at spise og drikke.

 

Det er vores ansvar som fagpersonale, at skabe de rette rammer og det gælder i høj grad også i spisesituationen.

 

I vil få viden og redskaber til at skabe en fælles plan for hvilken mad der skal serveres og hvordan en mest hensigtsmæssig spisesituation kan forløbe. Det skaber ro for alle, når der er enighed om hvordan udfordringer omkring spisning løses.

 

Vi vil bl.a. tale om følgende emner:

  • Hvilke vanskeligheder omkring mad skyldes autisme

 

  • Sensoriske udfordringer som kan komme til udtryk ved krav om en bestemt konsistens, farve, smag og facon af maden

 

  • Nedsat appetit/sultfornemmelse/tørst

 

  • Nedsat mæthedsfornemmelse

 

  • Rutinernes indflydelse på et godt spisemønster

 

  • Ensidige spisevaner og hvordan nyt mad præsenteres

 

  • Hvad gør vi hvis barnet fravælger mad (tegn på begyndende spiseforstyrrelse)

 

  • Hvor mange valgmuligheder er godt for børn med autisme

 

  • Hvordan strukturerer vi en spisesituation som skaber tryghed

 

 

Det er alle emner der er afgørende for barnet trivsel og udvikling. Vi skal sikre at børn med autisme ikke belastes eller udsættes for krav som de grundet deres udviklingsforstyrrelse ikke kan håndtere.

 

FOREDRAGSHOLDER:

 Autisme & ADHD konsulent Anna Hjorth. Jeg er også uddannet ernæringsassistent og har 13 års faglig erfaring .

 

ANDRE SIGER OM MINE FOREDRAG:

 http://www.anna-hjorth.dk/andre-siger-om-mine-foredrag-temaaften/

 

VARIGHED:

 Indholdet bliver præsenteret  som et foredrag á 2 timers varighed med mulighed for drøftelse og spørgsmål

 

PRIS OG BETALING:

Betaling kan ske via EAN nummer hvis det ønskes og der faktureres først efter afholdt foredrag

1 time – 3.500 kr.

1,5 time – 5.000 kr.

2 timer – 6.000 kr.

2,5 time – 6.500 kr.

3 timer – 7.000 kr.

Herefter pålægges 1.000 kr. pr. time

Undervisning, oplæg og foredrag til fagpersonale pålægges moms.

Kørsel:

  • Km. penge – 3,70 kr. pr. km.

Kørsel beregnes fra Løgstørvej 151, 9610 Nørager

evt. broafgift pålægges

 

ØVRIGT:

PDF fil med alt det gennemgået materiale kan sendes efterfølgende. Der kan udstedes deltagerbevis, hvis blot I gør opmærksom på at I ønsker dette.

 

SPØRGSMÅL:

 I er altid velkommen til at kontakte mig på 20531150 eller klinik@anna-hjorth.dk

Læs også om Autisme Opkvalificeringskursus for pædagogisk personale faglært/ufaglært