Online kurser & forløb om autisme og ADHD/ADD

Hvorfor er vejledningspligten vigtig for dig!

Forstil dig denne har scene: Du holder møde med dit barns sagsbehandler og fortæller om hvor svært det er hjemme hos jer i øjeblikket…

Du fortæller bl.a. om din søns vanskeligheder med at falde i søvn og alle de opvågninger han har i løbet af natten

At han får melatonin for at regulere søvnrytmen men uden den store effekt

At I har en helt faste aften rutine

Og du ikke ved hvad du skal gøre, for at får din søns søvnmønster til at ændre sig

Du sidder nu med en forventning om, at din søns sagsbehandler vil vejlede dig i de muligheder der findes for støtte, som kan afhjælpe de følger din søn har af sin funktionsnedsættelse

Men vejledningen udebliver…

Efter noget tid finder du ud af, at en kædedyne måske kan afhjælpe din søns søvnvanskeligheder

Du tænker at du netop har holdt møde med sagsbehandleren, hvor du har omtalt udfordringen med søvn

Og derfor forventer du ikke at kommunen vil vurdere, at din søn kan få bevilliget en kædedyne

Du vælger derfor selv at købe kædedynen og det viser sig hurtig at den har en god effekt

8 mdr. efter ser du i en facebook gruppe, at andre blot får en kædedyne på prøve og derefter er sandsynligheden for at få den bevilliget stor

Du henvender dig ved din søns sagsbehandler, som oplyser, at når du selv har anskaffet dig en kædedyne, før du har ansøgt om den, kan hun ikke bevillige beløbet til dig…

Den type sager ser jeg ofte og derfor skal du vide at vejledningspligten træder i kraft her

Det forholder sig sådan, at hvis du har gjort din eller dit barns sagsbehandler opmærksom på udfordringer (f.eks. søvn vanskeligheder) som er en direkte følge af funktionsnedsættelsen

Så skal hun vejlede dig om de muligheder der kan kompensere dig for vanskelighederen 

– Det hedder uanmodet vejledning

Det bliver dog din opgave at bevise, at sagsbehandleren har haft kendskab til en udfordring hun ikke har vejledt omkring

Her er et referat eller aktindsigt i journalen vejen frem

Hvis du kan bevise hun ikke har vejledt dig ifølge vejledningspligten i forvaltningslovens §7, har du været udsat for et retstab og kan derfor søge om at få dækket dine udgifter

Det betyder at i eksemplet med kædedynen, så kan forældrene få dækket udgiften for kædedynen, selvom den er købt inden de ansøgte om den, da de ikke er blevet vejledt, da de havde fortalte om deres søns behov.

Husk at vejledningspligten også gælder hvis det f.eks. drejer sig om tabt arbejdsfortjeneste som du burde have haft ret til…

En tilbagebetaling kan ske op til 3 år tilbage i tiden.