Rådgivning og foredrag i hele Danmark

Ledsagerordning for voksne §97

Ledsagerordning for Voksne, er det en mulighed for dig med Autisme eller ADHD/ADD?

 

En Ledsager kan søges via §97 i Serviceloven.

 

>>  Du skal søge det ved din sagsbehandler<<<

 

Hvem kan søge om en ledsagerordning:

Du skal have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og skal ikke kan færdes alene udenfor grundet din funktionsnedsættelse.

 

Du kan få op til 15 timer om måneden

De timer du bliver bevilget, må du gerne spare op igennem 6 mdr. hvis du f.eks. gerne vil på en weekendtur, hvor du har brug for Ledsagelse.

 

Efter 6 mdr. falder de opsparede timer væk.

 

Hvad kan formålet være med at søge en Ledsager?

 

Der kan være mange grunde til at du søger en Ledsager:

 

 • du har behov for at deltage i dine egne valgte fritidsaktiviteter

 

 • Det kan være fordi, at du ikke er tryg ved at færdes ude, alene

 

 • En Ledsager kan hjælpe dig med at købe ind, gå med til fysioterapeut mv. (dog som selvvalgt aktivitet og ikke som pædagogisk støtte)

 

 • Du kan også have behov for at have en Ledsager med, hvis du skal i biografen, til koncert, en tur i skoven mv.

 

Formålet med Ledsagerordningen, er at hjælpe/støtte dig med Autisme og/eller ADHD/ADD, for at gøre dine

muligheder større, for at du kan opnå et så selvstændigt liv, som muligt.

 

At du får valgfrihed og ansvar for din egen tilværelse, uden at du skal bede dine forældre, søskende, venner

osv. om hjælp, hver gang du skal ud af huset.

 

Hvad indgår i Ledsagerordningen?

 

 • Der indgår selvfølgelig selve ledsagelsen og de funktioner der er direkte forbundet med ledsagelsen.

 

 • Hvis du f.eks. ikke er så god til at kommunikere med fremmede, så kan du bruge din Ledsager til at hjælpe

dig med kommunikationen.

Eksempelvis i en forretning, hvor du har brug for noget vejledning.

 

 • Du bestemmer selv til hvad og hvor, du vil bruge ledsagelse.

 

 • Ledsagerordningen omfatter ikke praktisk hjælp i hjemmet. (Støvsugning, rengøring mv)

 

 • Ledsageren må ikke bruges til socialpædagogisk hjælp.

 

Hvis du har brug for pædagogisk støtte, under din ledsagelse, skal det bevilges som socialpædagogisk

ledsagelse, gennem §85 i serviceloven

 

Hvem kan bruges som Ledsager

 

 • Du har ret til selv at bestemme hvem der skal være din Ledsager, dog skal det som udgangspunkt ikke være nær        familie. Kommunen skal dog godkende personen.

 

Hvem skal betale hvad?

Kommunen betaler ledsagers løn men

 

 • Du skal afholde udgifterne til befordring, både for Ledsageren og dig selv, under ledsagelse.

 

 • Du skal også betale udgifterne til ledsagerens biografbilletter, spisning, koncert billetter osv.

 

 • De udgifter du har til din ledsagers befordring og biograf mv, kan dækkes af et beløb på op til 901 kr. (2019) om

året. Beløbet skal du ansøge din sagsbehandler om

 

!!!> Du skal være OBS på at Ledsagerkort giver gratis  indgang og transport til ledsageren, visse steder.< !!!

Det kan du læse om her:  https://www.anna-hjorth.dk/ledsagerkort/

 

Kommunen vil løbende følge din sag, normalt 1 gang om året, for at vurdere om hjælpen stadig opfylder formålet.

 

Du kan her læse om ledsagerordning for børn imellem 12 – 18 år