Rådgivning og foredrag i hele Danmark

Voksenlovgivningen

MÅLGRUPPE:

Foredraget er for personer med en diagnose eller der er forældre til en “barn” over 18 år med en af følgende diagnoser:

 

✔ Autisme/Aspergers

✔ ADHD/ADD

 

INDHOLD:

Jeg vil give viden om, en lang række områder, som mine erfaringer viser, vi har brug for indsigt i, hvis vi ikke skal svigtes af systemet og for at modtage den hjælp vi har behov for og ret til.

 

Alt vil blive formidlet på en måde, så det er let at forstå og tage handling på efterfølgende.

 

Emner jeg vil gennemgå:

 

 • konkret og individuel vurdering

 

 • hjemvist sag til fornyet behandling

 

 • hurtighedsprincippet

 

 • vejledningspligten

 

 • journalpligt/notatpligt

 

 • aktindsigt

 

 • berigtigelse af forkerte oplysninger

 

 • formål med serviceloven

 

 • kompensationsprincippet

 

 • bostøtte/hjemmevejledning §85

 

 • hjælpemidler §112

 

 • handleplan §141

 

 • ledsager §97

 

 • sygedagpengelovens §56

 

 • borgerstyret personlig assistance (BPA) §96

 

 • personlig hjælp §83

 

 • merudgifter §100

 

 • overgang til voksenlovgivningen

 

 • udformning af ansøgning

 

 • partshøring

 

 • udformning af klage

 

 • bedst udbytte af møder

 

 • bisidder

 

 • partsrepræsentant

 

 • muligheder igennem jobcenter

 

UNDERVISER:

Anna Hjorth, Autisme & ADHD konsulent og mor til en 19 årig datter med autisme

 

VARIGHED:

2.5 time – 8 timer alt efter jeres behov

 

DELTAGER ANTAL:

Det antal deltagere I ønsker

 

ANDRE SIGER OM MINE FOREDRAG:

 https://www.anna-hjorth.dk/andre-siger-om-mine-foredrag-temaaften/

 

BESTILLING OG SPØRGSMÅL:

Mail: klinik@anna-hjorth.dk eller telefon: 20531150

 

PRIS OG BETALING:

Betaling kan ske via EAN nummer hvis det ønskes og der faktureres først efter afholdt foredrag

1 time – 3.500 kr.

1,5 time – 5.000 kr.

2 timer – 6.000 kr.

2,5 time – 6.500 kr.

3 timer – 7.000 kr.

Herefter pålægges 1.000 kr. pr. time

Undervisning, oplæg og foredrag til fagpersonale pålægges moms.

Kørsel:

 • Km. penge – 3,70 kr. pr. km.

Kørsel beregnes fra Løgstørvej 151, 9610 Nørager

evt. broafgift pålægges

ØVRIGT:

 

PDF fil med alt det gennemgået materiale kan sendes efterfølgende. Der kan udstedes deltagerbevis, hvis blot I gør opmærksom på at I ønsker dette.