Rådgivning og foredrag i hele Danmark

Personlig hjælp i hjemmet §83

Efter Servicelovens §83 stk 1, skal Kommunerne tilbyde:

☑️1.. Personlig pleje og hjælp.

☑️2.. Støtte eller hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

☑️3.. Madservice.

Det kan være aktuelt, hvis du f.eks. har Autisme og/eller ADHD/ADD,
alt efter dit funktionsniveau.

Målgruppe for §83:

Mennesker, der pga varige nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevner,
eller særlige sociale problemer, som har behov for personlig pleje
og/eller praktisk hjælp.

Formålet med §83:

Formålet er at hjælpe personen:

☑️– Til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder.

☑️– Til at afhjælpe de følger der kan være, pga nedsat fysisk og/eller psykisk
funktionsevne, eller særlige sociale problemer.

Betaling for Hjælp og Madservice:

Kommunen kan ikke opkræve betaling for personlig hjælp eller
støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Det kan læses i:

-§2 i Bekendtgørelse om betaling for generelle
tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp mv, efter
Servicelovens §79, 83 og 84.

Du kan få hjælpen efter Servicelovens §83, uanset
hvilken boform du har.
Efter Servicelovens §87, skal kommunen sikre,
at hjælp efter §83 kan ydes, på ALLE tider af døgnet,
hvis du har behov for det.

Husstandens betydning for udmåling af praktisk hjælp:

Når kommunen skal vurdere dit behov for hjælp, skal de se på din
Samlede situation.
Det forudsættes at andre medlemmer af husstanden,
deltager i de praktiske opgaver i hjemmet.

Har du større børn, som stadig bor hjemme, må der ikke stilles større
krav til disse børn, end der normalt stilles til større børn.

Kommunen kan ikke stille krav om, at den raske ægtefælle, eller andre
pårørende, skal varetage den Personlige pleje.

Det fremgår af Ankestyrelsens Principafgørelse 39-09.

Rehabiliteringsforløb:

Inden kommunen vurderer dit behov for hjælp, skal de vurdere, om du
skal tilbydes et korterevarende Rehabiliteringsforløb efter
Servicelovens §83a.

Kommunen skal tilbyde dig et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb,
for at vurdere om din funktionsevne kan forbedres og dermed nedsætte
behovet for hjælp efter §83 stk 1.

Bevilling:

Efter Servicelovens §89, skal kommunen oplyse
dig skriftligt, om hvilken hjælp de har bevilget.

Valg af leverandør og Fritvalgsbevis:

Kommunen skal sikre dig, at du kan vælge mellem 2 eller flere leverandører,
til at varetage den bevilgede hjælp.
De kan også vælge at tilbyde dig et Fritvalgs-bevis.
Det betyder, at du selv kan indgå aftale med en Cvr registreret virksomhed,
om levering af den bevilgede hjælp.

Du kan selv udpege en Hjælper:

Du har efter Servicelovens §94, mulighed for selv at pege på en
person, som du gerne vil have, der varetager den bevilgede hjælp.

Personen skal godkendes af kommunen, hvorefter kommunen
skal indgå kontrakt med personen.

Personen ansættes og aflønnes således af kommunen.

Der er ingen begrænsninger mht. hvem du kan udpege til at
varetage opgaven, så det kan også være en ven, en bekendt, en nabo eller
en pårørende.