Rådgivning og foredrag i hele Danmark

Vejledning til ansøgning om kursus

Vejledning til ansøgning om kursus efter §41

 

-Eksempel på ansøgning nederst på denne side!

 

 • Du skal altid ansøge skriftligt

 

 • Du kan sende ansøgningen til dit barns sagsbehandler pr. mail eller brev

 

 • Det er en betingelse, at dit barn er omfattet af målgruppen for §41, hvilket betyder, dit barn skal være vurderet til at have en varig og betydelig nedsat funktionsevne, som dækker de fleste børn/unge med en autisme eller ADHD diagnose

 

 • Hvis du ikke ved, om dit barn er omfattet målgruppen, sender du blot ansøgningen ind til dit barns sagsbehandler, og så vil hun lave en vurdering

 

 • Hvis du ved, dit barn ikke er omfattet §41, kan du ansøge efter §11 – Her skal du gøre det samme som der beskrives her på siden. Et afslag på en ansøgning efter §11 kan dog ikke ankes

 

 • Hvis dit barn ikke har en sagsbehandler, sender du blot ansøgningen til din kommunes familie/handicapafdeling

 

 • Bruger du andre pårørende f.eks. bedsteforældre som aflastning, barnepige mv. kan du også søge kurset til dem. Det gør, at I kan lave en fælles indsats og bedre støtte op om barnet (Gode argumenter at skrive i ansøgningen)

 

Ansøgningen skal indeholde:

 

 • Navnet på dit barn samt cpr. nr.

 

 • Navnet på kurset og en vedhæftet kursusbeskrivelse (print fra hjemmesiden)

 

 • Du skal skrive, hvordan de emner kurset omhandler, er relevant for dig, barnet og familien

 

 • Du skal beskrive, hvilken effekt du forventer kurset vil have (Dit udbytte)

 

 • Du skal gøre opmærksom på, at du forventer at din ansøgning behandles ud fra en konkret og individuel vurdering og der laves en helhedsvurdering ud fra hele jeres familie (Så undgår du et generelt afslag, som er ulovligt, á la her i kommunen bevilliger vi ikke kurser!!)

 

Afslag på ansøgning

 

 • Du kan anke et afslag på en §41 ansøgning

 

 • Anken sendes til dit barns sagsbehandler, som genvurderer sagen. Ved fastholdelse af afslag sender kommunen afgørelsen til ankestyrelsen

 

 • I et afslag skal du være OBS på, om der er lavet en konkret og individuel vurdering, om der står, hvilke retsregler der er anvendt, og om de har belyst sagen tilstrækkelig, før afgørelsen er truffet (Hvilke oplysninger der ligger til grund for afslaget)

 

Her kan du læse et eksempel på en ansøgning:

 

Kære  (Sagsbehandlers navn)

 

Vi som forældre, ansøger om dækning af et handicaprettet kursus (Skriv handicaprettet kursus, da det er den type kurser der bevilliges!) efter merudgifter §41

 

Kurset er en nødvendig merudgift i forhold til at få viden, forståelse og redskaber omkring vores søn Peter Petersen cpr. nr. xxxxxx-xxxx (dit barns navn og cpr. nr.) som har en nedsat funktionsevne i form af infantil autisme (Dit barns diagnose)

 

Vi ansøger om et kursus som omhandler stress og belastning – Se vedhæftet kursusbeskrivelse (Vedhæft print af kursusbeskrivelse fra hjemmesiden)

 

Peters stressniveau er meget højt, og det kommer til udtryk ved, at han har svært ved at rumme andre mennesker, bliver hurtig sur, oplever hurtig uretfærdighed, kan blive aggressiv og begynde at råbe og slå både os som forældre og sin lillesøster.

Peter er meget udfordret på sine sanser, og reagerer voldsomt på høje lyde. Der opstår hurtig konflikter, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at støtte Peter i at lave lektier eller klare aftalte pligter i hjemmet.

Hans søvnmønster er udfordret, idet han har svært ved at falde i søvn, og har opvågninger i løbet af natten. (Her skriver du alle de udfordringer du oplever, som passer under de emner, kurset omhandler)

 

Vi ansøger om dette kursus, da vi ønsker at få viden om, hvordan stress påvirker Peter i hverdagen. Vi har behov for at lære at se bag Peters adfærd, sådan vi kan forebygge, at hans stressniveau bliver for højt.

Vi har brug for strategier til, hvordan vi stiller de rette krav, og tager hensyn til hans sanseforstyrrelse.

Det er en nødvendighed at få Peters stressniveau ned, sådan søvnmønstret kan forbedres, og han igen kan håndtere en hverdag med andre mennesker, lektier og pligter, således han kan udvikle sig og blive selvstændig.

Vi oplever, at Peters verden bliver mere rigid, og vil derfor gerne lære, hvordan vi kan låse den fastlåste tankegang op. Vi mangler inspiration til at skabe den rette struktur, så Peters verden ikke vælter over ”små” ting.

Vi ser begyndende angsttegn og derfor er det vigtig, at vi får noget læring om, hvordan vi håndterer dette bedste muligt, for angsten ikke udvikler sig. (Beskriv den effekt du forventer af kurset)

 

Vi håber og forventer, at du laver en konkret og individuel vurdering af vores ansøgning, og kigger på hele vores familie. Peters stressniveau påvirker både Peter, os som forældre og hans lillesøster.

Derfor opfordre vi til, at ansøgningen bliver tilstrækkelig belyst, og der indhentes de oplysninger der er nødvendig for at træffe den rette afgørelse.

Vi ser frem til at få en kvittering på, du har modtaget vores ansøgning og en forventet sagsbehandlingstid. (De sidste 3 afsnit er standart og en god ide at indsætte)

 

Med venlig hilsen

(Jeres navne)

 

Har du spørgsmål til ansøgning af kursus, kan du fange mig på klinik@anna-hjorth.dk eller 20531150