Online kurser & forløb om autisme og ADHD/ADD

Videregive erfaringer med struktur til skolen

Skoleåret er lige skudt i gang og rundt om i børnehaver

og skoler sidder der mange børn, som har et stort behov

for at de voksne skaber struktur.

 

Min erfaring er desværre, at fagpersonalet ofte ikke har viden om eller tid til at

skabe den struktur der ganske enkelt kan være afgørende for, at dit barn kan trives og

udvikles i hverdagen.

Jeg har selv som mor til Ditte med autisme, siddet til et utal af møder igennem tiden og både

som forældre og som bisidder i kraft af mit job, har det vist sig, at jo mere viden du som

forældre kan videregive til fagpersonale, det vanskeligere bliver det for skolen at undvige

den nødvendige struktur.

Jeg vil her give dig de 3 vigtigste punkter, du skal have fokus på, når du skal forklare dit

barns fagpersonale, hvorfor og hvordan de skal skabe struktur.

1. Her skal du forklare hvorfor struktur er vigtig: Struktur er vigtig fordi faste

rammer og rutiner (ting sker ens) gør at barnet ved hvad han skal, hvornår….

Det gør, at han ikke skal bruge energi på at huske og tænker over det og dermed bliver

der frigivet energi til andre ting, som f.eks. at kan rumme at være sammen med andre

elever, støj, modtage hjælp fra læren… (eller hvad der passer på dit barn)

Det gælder også når der er vikar – Struktur virker kun når den skabes hver dag!

2. Du skal forklare hvad der sker hos dit barn når der ikke skabes struktur:

Når fagpersonalet ikke skaber en synlig og visuel struktur/plan for hvad der skal ske, hvornår….

Så bliver barnet nødt til at skabe sin egen plan i sit hoved.

Når denne plan ikke bliver fulgt, så kan barnets verden vælte og der kan opstå en

nedsmeltning som er en ufrivillig stressreaktion. Det vil sige at den voksne skal

skabe en plan/struktur, der er synlig både for barnet og den voksne, således den

kan følges af begge parter. På den måde stressreducere vi i barnets hverdag.

Måske har dit barn udviklet OCD tegn (tvangstanker og handliger) f.eks. ved

overdreven håndvask eller dit barn har fået et meget rigid/fastlåst spisemønster –

Disse tegn kan være barnet måde, at fortælle, at han oplever kaos og på den måde,

prøver han at skabe kontrol i en hverdag der for ham opleves kaotisk.

Med andre ord – Dit barn mangler struktur!

3. Du skal give fagpersonalet en plan med de 9 Hér, sådan de ved, hvilke

spørgsmål de skal give barnet svar på i løbet af en dag. I kan evt. tale om hvilke af

de 9 Hér der er relevant for dit barn.

De 9 Hér:

  • Hvad skal jeg lave (indhold)
  • Hvordan skal jeg lave det (metode)
  • Hvem skal jeg lave det med (voksne, børn, navne på personer)
  • Hvornår skal jeg lave det (tidspunkt)
  • Hvorfor skal jeg lave det (mening)
  • Hvor længe skal jeg lave det (tid)
  • Hvor meget skal jeg lave (mængde)
  • Hvor henne skal jeg lave det (placering)
  • Hvad skal jeg lave bagefter (indhold)

De samme 9 Hér kan naturligvis anvendes i hjemmet.