Rådgivning og foredrag i hele Danmark

Partshøring

Regler om partshøring og svarfrister – kort

Ifølge Forvaltningslovens §19, gælder det som hovedregel,
at kommunen skal partshøre dig i de tilfælde, hvor man må antage,
at du ikke er bekendt med de oplysninger, som er grundlaget for kommunens afgørelse.

I de tilfælde, skal kommunen informere dig om oplysningerne
og du skal have mulighed for, at udtale dig om dem.

En partshøring betyder, at du skal have tid til at udtale dig,
om de oplysninger du forelægges.

Den regel gælder kun hvis oplysningerne menes at være til ulempe for dig
og de har væsentlig betydning for sagens afgørelse.

➡️Det er afgørende, om du må antages at vide, at oplysningerne indgår i kommunens afgørelse.
Derfor kan partshøring ikke undlades, bare fordi du ved, at kommunen er i
besiddelse af oplysningerne.
Måske fordi du selv har informeret dem om oplysningerne.

Der står i Vejledningen til forvaltningsloven, punkt 106:

Ved fastsættelse af en frist, bør der gives dig en rimelig tid,
til at sætte dig ind i oplysningerne og til at tænke over indholdet.

I den forbindelse, tage hensyn til omfanget af oplysningerne og om
du tidligere har haft mulighed for at udtale dig om andre dele af sagen.

Der kan også tages hensyn til, om sagen er så omfattende for dig,
at du har brug for at lade en sagkyndig vurdere sagen for dig
og som kan medvirke til udformning af udtalelsen.

Kommunen kan ikke undlade at partshøre dig, med henvisning til kommunens almindelige
sagsbehandlingsfrister fastsat i henhold til Retssikkerhedsloven §3

HUSK Svarfrister

Du kan bede om forlængelse af fristen og kommunen bør imødekomme det.

Svarer du ikke indenfor svarfristen, vil kommunen træffe en afgørelse,
uden dine kommentarer.