Rådgivning og foredrag i hele Danmark

Aflastning for børn med autisme eller ADHD

Har du brug for Aflastning til dit barn med Autisme eller ADHD

 

Som forælder til et barn med Autisme eller ADHD, kan du have et behov for et pusterum, ind i mellem. Det kan en aflastning give.

 

Det kan være meget grænseoverskridende at tage imod et tilbud om aflastning.

 

Du har måske følelsen af at du giver op overfor opgaven, om at passe dit eget barn med autisme og/eller ADHD.

Men sådan er det slet ikke.

 

Det handler om at du tager ansvar for den kæmpe opgave det kan være at have et barn med autisme og/eller ADHD.

 

Det er jo vigtigt at hele din familie kan fungere i mange år.

 

Give omsorg til dine andre børn, men også voksentid er vigtigt, for at samle kræfter.

 

Du kan få dit barn i Aflastning gennem flere forskellige paragraffer, alt efter hvad der ligger til grund for behovet.

 

Der findes 3 modeller

 

Dem vil jeg prøve at skrive om her, så du kan få et indblik i hvordan man søger og hvilken §, der skal bruges.

 

 

Aflastning skal søges ved dit barns sagsbehandler.

 

Aflastning efter Servicelovens §52:

 

 • Såfremt behovet for aflastning opstår pga. barnets særlige behov for støtte, skal aflastningen bevilges efter §52.

 

 • Der skal laves en børnefaglig undersøgelse §50, som skal fastlægge behovet for støtte til dit barn med Autisme og/eller ADHD.

 

 • En Handleplan §140 skal beskrive formålet med Aflastningen.

 

 • Aflastning efter §52 giver mulighed for overnatning udenfor hjemmet.

 

 • Kommunen har ansvar for at ansætter personale som har viden om autisme og/eller ADHD, for at kan varetage barnets behov.

 

 • Dit barn kan have brug for at møde andre børn med samme behov på en aflastningsinstitution

 

 • Dit barn kan også have brug for at være i et miljø, hvor der anvendes specialpædagogik.

 

 • Dit barn kan også komme i aflastning for ikke at blive belastet af de ting som sker i familien. :

 

    F.eks :

 

–  Søskende der har venner til overnatning

–  Familien der skal på besøg hos venner og familie mv.

 

 • Når dit barn er i aflastning, kan disse ting planlægges.

 

Aflastning efter Servicelovens §84:

  

 • Kan bevilges af hensyn til dine evt andre børn, så du har overskud til at give dine andre børn den nødvendige opmærksomhed og omsorg.

 

 • Der kræves ikke en børnefaglig undersøgelse, §50.

 

 • §84 kan bevilges både som aflastning udenfor hjemmet, men også som afløsning i hjemmet.

 

 • Det er kommunen som finder den person/familie/aflastningssted, som skal have dit barn i aflastning.

 

 • En børnefaglig undersøgelse kan komme på tale, hvis det skal klarlægges, hvilket aflastnings behov der imødekommer dit barn bedst.

 

Aflastning/Afløsning efter §41 Merudgifter:

 

 • Hvis en af de øvrige aflastningsordninger ikke passer ind, kan der ydes hjælp til dækning af merudgifter til ansættelse af en hjælper, efter §41, til aflastning i eget hjem.

 

 • Det kan f.eks være løn til at betale en barnepige, hvor udgiften kan være højere, fordi det ofte kræver en voksen med høj ansvarlighed og viden, til at passe vores børn med autisme og/eller ADHD.

 

 • Barnepigen kan bruges i de tilfælde hvor den øvrige familie f.eks  skal til en koncert, i tivoli eller andet, som vores børn med autisme og/eller ADHD ikke ønsker at være en del af, fordi der er for mange mennesker mv.

 

 • Kommunen giver en ydelse der svarer til MERudgiften til en barnepige.

 

 • Det er dig selv der skal ansætte en barnepige og også afskedige. Du får en ydelse hver måned, som du betaler din barnepige med.

 

 • Vær opmærksom på, om andre børn i dit barns alder har brug for en barnepige. Hvis ikke, så BØR hele beløbet være en merudgift.

 

Du må meget gerne dele bloggen med dem du mener kan have glæde af den 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *