Rådgivning og foredrag i hele Danmark

STU – Særligt tilrettelagt uddannelse

Har du hørt om STU forløb?

 

Unge under 25 år med Autisme eller ADHD/ADD har mulighed for at søge om et Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb.

 

Kan du ikke gennemføre en uddannelse på alm vilkår, har du mulighed for at søge en særligt tilrettelagt uddannelse.

Det er din UU-vejleder der kan bevillige et forløb.

 

 Særligt tilrettelagt uddannelse:

 

 • STU er for unge, der har afsluttet grundskolen (9.-10.kl) Bl.a unge med Autisme eller ADHD/ADD.

 

 • Den unge skal ikke kan gennemgøre en anden ungdomsuddannelse.

 

 • Den særligt tilrettelagte uddannelse skal være påbegyndt inden det 25. År.

 

 • STU varer i 3 år og kan sættes på pause undervejs.

 

—–o—–o—–o—–o—–o—–o—–o—–o—–o—–

 

 • Unge under 25 år der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt et Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelses forløb 

 

 • Et STU forløb er ikke kompetencegivende til en videregående uddannelse eller job

 

—–o—–o—–o—–o—–o—–o—–o—–o—–o—–

Med STU vil man :

 

 • Sikre retten til en 3 års ungdomsuddannelse.

 

 • Sikre en udvikling af blandt andet unge med Autisme og/eller ADHD/ADD, deres personlige, sociale og faglige kompetencer, som grundlag for et selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet.

 

 • At afprøve og udvikle færdigheder og muligheder.

 

 • De første 12 uger kan bruges til et afklaringsforløb, for at finde frem til hvad uddannelsesplanen skal indeholde.

 

 • Der bliver lavet en individuel uddannelsesplan, som skal fremme den unges personlige, sociale og faglige kompetencer.

 

 • Et STU forløb er på minimum 840 undervisningstimer om året. Det mest almindelige er 28 lektioner på hver 45 min. om ugen i 40 uger om året.

 

 • Der kan laves aftale med UU-vejlederen, hvis der skal være en opstart med færre timer, f.eks 4 dage om ugen eller kortere dage.

 

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal lave en uddannelsesplan, der beskriver undervisning og praktik. Den skal indeholde en beskrivelse af de enkelte elementer i uddannelsen og det pædagogiske mål med de elementer.

 

 • Uddannelsesplanen skal laves i samarbejde med den unge og evt pårørende.

 

 • UU skal sørge for opfølgning og justering af uddannelsesplanen minimum 1 gang om året.

 

 

Hvad indeholder et STU forløb?

 

 • Der findes STU tilbud som omhandler forskellige områder f.eks køkken, IT eller landbrug.

 

 • En del af en STU, omhandler undervisning i at blive selvstændig, f.eks træning i at benytte offentligt transport, hygiejne, indkøb, lave mad, gøre rent mv.

 

 • Der kan være direkte fokus på botræning med mulighed for at bo på skolen som et springbræt til voksen tilværelsen.

 

 • Den typiske forsørgelse er uddannelseshjælp, men den unge kan også modtage førtidspension, under forløbet.

 

 • STU kan indgå i en førtidspensions afklaring, da det tegner et godt billede af hvad den unge kan magte, efter endt STU.

 

 • Der er ikke eksamener. Den unge får ved afslutningen et kompetence papir, der bl.a skal indeholde en beskrivelse af den unges opnåede kompetencer og ønsker, efter uddannelsen.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *