Rådgivning og foredrag i hele Danmark

Tabt arbejdsfortjeneste

Vigtig viden om tabt arbejdsfortjeneste grundet barn med autisme eller ADHD

Vidste du, at du kan søge tabt arbejdsfortjeneste, hvis dit barns autisme og/eller ADHD gør, at det er nødvendigt.

Jeg vil i denne blog guide dig igennem formål, krav mv, for at ansøge om tabt arbejdsfortjeneste.

 • Tabt arbejdsfortjeneste søges igennem servicelovens §42, hos barnets sagsbehandler.

Det kan være meget hårdt, med både arbejde og at have et barn/børn med autisme og/eller ADHD.

Formålet med tabt arbejdsfortjeneste er:

 • At barnet kan blive i familien og der undgås en evt anbringelse.
 • At I som familie kan leve så normalt som muligt, til trods for barnets funktionsnedsættelse, som i denne blog handler om autisme og ADHD.
 • At barnets funktionsnedsættelse ikke forværres (tab af færdigheder) eller der kommer alvorlige følger – f.eks angst, OCD, selvskade, selvmordstanker mm.

 For at søge om tabt arbejdsfortjeneste, er der visse krav:

 • Barnet med Autisme og/eller ADHD skal være under 18 år.
 • Barnet skal have en betydelig og varig funktionsnedsættelse.
 • Behovet for tabt arbejdsfortjeneste skal være en direkte konsekvens af funktionsnedsættelsen.
 • Det mest hensigtsmæssige er, at en forælder passer barnet i hjemmet.
 • At du ikke hel eller delvis kan varetage et arbejde.

Behovet for tabt arbejdsfortjeneste kan f.eks opstå ved:

 • Hvis dit barn har meget varierende energi og derfor ikke kan overskue at komme i skole hver dag.
 • Hvis du er nødt til at holde opsyn med dit barn, fordi han ikke kender konsekvenser af sine handlinger.
 • Hvis dit barn har svært ved at falde i søvn og/eller har mange opvågninger i løbet af natten og du dermed får en afbrudt søvn.
 • Hvis du skal bruge tid på at lave pædagogiske systemer som piktogrammer, sociale historier mm.
 • Hvis du skal følge med dit barn til behandlinger, møder, indlæggelser osv.
 • Hvis du ikke har overskud til at give dine andre børn nok tid og opmærksomhed.

Hvad skal du tænke på, når du søger tabt arbejdsfortjeneste:

 • Beskriv din hverdag sammen med dit barn med autisme og/eller ADHD og hvor det er du bruger ekstra tid.
 • Beskriv hvilke opgaver den ekstra tid skal bruges til.
 • Skriv hvor mange timer du søger om.
 • Skriv hvordan de ekstra opgaver er en direkte konsekvens af barnets funktionsnedsættelse.
 • Beskriv hvilken effekt du forventer der vil komme for barnet, søskende og familien, hvis du får bevilliget tabt arbejdsfortjeneste.
 • Bed om et møde med dit barns sagsbehandler og fremlæg din ansøgning mundtligt – på den måde kan sagsbehandler stille opklarende spørgsmål.
 • Indhent selv oplysninger og beskrivelser fra læge, sygehus, skole mv, som underbygger din ansøgning – disse vedlægges som bilag eller kopieres direkte ind i ansøgningen.
 • Send efterfølgende din ansøgning på skrift og bed om en bekræftigelse på den er modtaget.

Hvem kan søge om tabt arbejdsfortjeneste:

 • Du kan som forældre til barn med autisme og/eller ADHD, søge tabt arbejdsfortjeneste.
 • Du kan søge som stedforældre, hvis du tager del i  barnets omsorg.
 • Forældre der ikke bor sammen, kan søge ud fra deres behov, sammen med barnet.
 • Begge forældre kan søge på samme tid, hvis det kræver begges tilstedeværelse – f.eks et kursus.

Udregning :

 • Du kan max søge om 37 timer/ugen.
 • Når kommunen skal lave en udregning, tager de udgangspunkt i dine sidste 3 mdr lønsedler.
 • Hvis du pt. er udenfor beskæftigelse, kan du også søge tabt arbejdsfortjeneste, Så skal de sidste 3 lønsedler fra dit seneste job bruges.
 • Hvis du har en selvstændig virksomhed, laves beregningen ud fra dit regnskab eller det beløb du bruger på en vikar.
 • Der er et loft på 29.918 kr om mdr. ( 2017 )
 • I beløbet fratrækkes udgifter du måtte spare – f. eks SFO og transport.
 • Tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse og fortsætter indtil en opfølgning og der er sket ændringer i forholdene.

Du skal være OBS på:

 • Når betingelser for tabt arbejdsfortjenseste ikke er tilstede inden det 18. år, har du ret til en 3 mdr afviklingsperiode.
 • Hvis timeantallet nedsættes væsentligt, har du ret til en 3 mdr afviklingsperiode.
 • Kommunen skal betale ferietillæg, ATP og pension.
 • Du kan evt.få kommunens beregning tjekket i din A – kasse.
 • Du kan godt tage din tabt arbejdsfortjeneste med til udlandet på et midlertidig ophold, så lang tid du opfylder betingelserne.

I mange tilfælde vil det være en fordel at søge tabt arbejdsfortjeneste, for at få hele familien til at fungere.

Hvis du søger tabt arbejdsfortjeneste og får det, så kan det give mere overskud, både til dit barn, men også til resten af familien og dig selv.

Hvis den ene forælder går hjemme hel eller delvis, kommer der mere ro på i dagligdagen og mindre stress 🙂

Jeg vil understege til sidst, at tabt arbejdsfortjeneste skal være nødvendig og ikke en ydelse som “bare” bliver bevilliget uden et klart og nødvendigt formål!

32 thoughts on “Tabt arbejdsfortjeneste

 1. Tifo says:

  Sikke en god og udførlig vejledning. Tak for den! Jeg får lidt TA hver uge, men føler også det er en kamp at “forsvare” den. Det er som om, at der forventes en udvikling som ved et normalt barn, men oftest går tingene noget langsommere ift forståelse osv.
  Men vi er glade for de timer vi har – uden dem kan vores familie ikke hænge sammen, da jeg har haft to stresskollaps på 8 år pga bl de udfordringer vi står i som familie med autisme inde på livet.
  Tak for vejledningen 🙂

  1. annahjorth says:

   Jeg er super glad for at du kan bruge vejledningen og rigtig glad for at høre hvor stor betydning TA har for jeres familie 🙂 Anna

 2. Lone Søgaard Ciesla says:

  Kære Anna

  Jeg får 20 timers tabt arbejdsfortjeneste, men det betyder at jeg selv skal betale min pension. Det betyder at jeg beder min arbejdsgiver om at jeg kan lave en “selv”indbetaling af pension; ca 4000,- så det får jeg mindre om måneden. Er det en fejl fra min hjemmekommune?
  Hilsen Lone

  1. annahjorth says:

   Hej Lone

   Der skal betales pension fra kommunen under en TA. Jeg vil råde dig til at lade din evt. A – kasse tjekke om det er udregnet rigtig eller kontakte http://www.dukh.dk som kan vejlede dig præcis i om kommunen har lavet en fejl 🙂 Anna

 3. Lena says:

  Har man ret til tabt arbejdsfortjeneste, hvis man, som følge af beskeden om mulig autisme inden endelig diagnose, er gået ned i tid for at få det hele til at hænge sammen?? Altså dvs. at man på bagkant finder ud af, at der er noget, som hedder tabt arbejdsfortjeneste, men ikke har søgt ved sin sagsbehandler inden det er effektueret på arbejdspladsen.

  1. annahjorth says:

   Hej Lene 🙂 Tjek svaret under din anden besked 🙂

 4. Lena Antonisen says:

  Kan man søge tabt arbejdsfortjeneste selvom man allerede selv har taget action på situationen og er gået ned i tid??

  1. annahjorth says:

   Hej Lena

   Ja, det kan man godt, men du skal kan bevise at du havde behovet for TA dengang du gik ned i tid. Det er også en stor fordel, hvis du kan bevise evt. via referater og journal, at du har fortalt din sagsbehandler om jeres behov, men at du ikke er blevet vejledt i muligheden for at søge om TA.

   Sagsbehandleren har vejledningspligt i forhold til forvaltningslovens §7 og her skal hun/han vejlede i de muligheder det kan være relevant ud fra dit barns behov og forudsætninger, også selvom du ikke har anmodet om denne vejledning.

   Hvis det lykkes dig at kan bevise behovet fra dengang du gik ned i tid, er der mulighed for betaling med tilbagevirkende kraft.

   🙂 Anna

 5. Helle says:

  Hej Anna
  Jeg har forhørt mig ved min søns sagsbehandler ang tabt arbejdsfortjeneste et par gange nu og hun siger at jeg ikke kan få det fordi han ikke er fysisk handicappet. Han har adhd. Kan det passe!
  Jeg har været nød til at sygemelde mig p.g.a. stress fordi jeg ikke kan klare både at sørge for at familien fungerer godt og at min søn kan deltage i skolen, samtidig med at jeg skal arbejde.

  1. Jeanne says:

   Hej. 🙂
   Undskyld det sene svar. Alle besvarelserne var røget i spamfiltret.
   Jeg hedder Jeanne og er Anna´s assistent. 🙂
   Sikke da en sagsbehandler du har. Bed hende om at få afslag på skrift, så du kan klage. Eller bed hende om at vise hvor i lovgivningen der står at man kun kan få TA hvis det er fysiske handicap.
   Så nej, det kan IKKE passe. Det er en konkret vurdering der skal laves.
   Jeg har sendt et link til dig fra ADHD foreningens side, du kan læse og vise din sagsbehandler. Har også sendt et link til Dukh´s hjemmeside. Der står fysisk og/eller psykiske handicaps.

   https://adhd.dk/social-indsats/tabt-arbejdsfortjeneste/

   http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/borneomradet/tabt-arbejdsfortjeneste

   Vh Jeanne/assistent.

 6. Lene Krüger says:

  Hej
  Jeg har i en årrække fået tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid. Da min søn blev 18 år ophørte ydelsen og jeg blev istedet ansat som hjælper for min søn, men hand behov for hjælp blev i samme sekund vurderet til 18 timer pr uge. Sagen har været i Ankestyrelsen og vi fik medhold i en del af vores klage – men… kommunen reagerer ikke på Ankestyrelsens afgørelse.
  Mit spørgsmål er: havde jeg ret til tabt arbejdsfortjeneste i 3 mdr efter hans fyldte 18 år? Han fyldte 18 år d.8.5. og flyttede på bosted d.1.8. Den mulighed har jeg ikke været bekendt med eller har jeg misforstået noget 😊?
  Mvh. Lene

  1. Jeanne says:

   Hej. 🙂
   Undskyld det sene svar. Alle besvarelserne var røget i spamfiltret.
   Jeg hedder Jeanne og er Anna´s assistent. 🙂
   Hvis kommunen ikke har reageret på Ankestyrelsens afgørelse, skal I kontakte kommunen igen. Evt sagsbehandlers leder, borgmester.
   Man er kun berettiget til TA indtil barnet bliver 18 år. De 3 mdr kompensation, er hvis barnet stadig er under 18 år, når TA ophører. Jeg ligger et link ind til en principafgørelse, du kan læse. :

   https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164231

   Vh Jeanne/assistent.

 7. Charlotte says:

  Kære Anna
  Har en søn en søn med IA og en datter med angst.. Har selv fibromyalgi og er blevet visiteret til fleksjob. Grundet børnenes udfordringer kan jeg ikke finde en arbejdsgiver som vil ansætte mig.. Sagsbehandleren siger at jeg ikke kan få tabt arbejdsfortjeneste fordi jeg ikke er i arbejde….har engang talt med dukh, men det er åbenbart svært at finde ud af når jeg er visiteret til fleksjob…

 8. Jeanne says:

  Hej. 🙂
  Undskyld det sene svar. Alle besvarelserne var røget i spamfiltret.
  Jeg hedder Jeanne og er Anna´s assistent. 🙂
  Jeg er heller ikke helt klar over om du kan få når du er på ledighedsydelse.
  Jeg synes du skal kontakte Dukh igen. De bør kende til alle regler og love. 🙂
  Vh Jeanne/assistent.

 9. Senada says:

  Hej
  Jeg arbejder i 5 år og søn med autisme . Jeg har lige fået tabtarbejdfortjeneste deltid. Jeg har fortalt til min chef men ikke fået noget svar. Kan de fyre mig på grund af det?

  1. Jeanne says:

   Hej.
   Jeg vil mene at det er noget du skal snakke med din fagforening om. Det må komme an på den overenskomst du er under. Om der er ret til orlov.

   Ps: Det havde måske været en god ide, at oplyse arbejdsgiveren om det noget tidligere, af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse. 🙂

   Vh Jeanne // Assistent.

 10. ditte marie sveistrup jensen says:

  hej.
  jeg er mor til 3 børn på hhv 6, 8 og 12 år.
  jeg har modtaget 5 timer TA om ugen i ca halvandet år nu, grundet min søn på 12 år har autisme og adhd. jeg får timerne fordelt ud på ugen, så jeg først møder på arbejde tidligst 8.30 og derved har tid til at følge en fast morgenrutine med min søn, som bliver hentet kl 7 af HB og kørt til specialskole.
  dernæst skal jeg følge hans to søstre i skole og først derefter på arbejde, som er en halv times transport væk. min kæreste er under uddannelse og skal med toget kl 6, så jeg står alene med opgaven.
  min TA har virkelig gjort, at vi har kunnet få morgenerne til at fungere og alle er kommet glade afsted. før TA var alt rent kaos og de krav jeg var nødt til at sætte til min søn, betød at han var konstant stresset og fik en skidt start på dagen, når jeg fx skulle møde tidligere og han selv skulle klare morgenrutine og selv komme ud af døren til tiden. hans søstre har morgentilbud i sfo. men i hans alder er der intet før-skole-tilbud. så det var et rent helvede. og jeg har været meget syg af stress. min bedring siden da, har TA haft en kæmpeindflydelse på. men så fik jeg en opringning af min søns sagsbehandler her i november ’16 efter revisiteringen af min TA. han sagde, at jeg fik et år til (dvs. indtil november ’17), men så skulle jeg derefter ikke regne med at kunne få det mere, grundet min søns høje alder, samt søstrenes alder. det ville herefter blive forventet, at de på dette tidspunkt, selv ville kunne komme ud af døren og i skole.
  den melding blev jeg super frustreret over!! ja mine to døtre som til november er 7 og 9 år, kan nok godt selv gå i morgen-sfo, hvis jeg skal møde 6.30 på jobbet og skal med et tog kl 6. men min søn, som er 13 år til november, spår jeg, på INGEN måde vil kunne gennemføre en morgenrutine, samt komme ud af døren og låse efter sig, på egen hånd! det har vi prøvet rigtig mange gange. og det kan han bare IKKE!!! det er selvfølgelig et par år siden nu. men han modnes jo bare ikke i samme hastighed som på almindelig vis. og han har andre udfordringer end børn i hans alder normalt har. han bliver utroligt let stresset og angst. især ved for høje krav. og jeg bliver stresset alen ved tanken om, at skulle kræve noget af ham, som jeg ved, han vil blive angst over. vi kommer ikke til at trives, hvis det er sådan, vores vilkår for fremtiden ser ud.
  jeg har tænkt mig, at sige til min chef, at hvis jeg ikke får bevilget timerne i november ’17, om jeg så må fortsætte på nedsat tid, med samme skemahensyn. men så bare de 2000 kr om måneden fattigere. og hvis jeg ikke må dét for hende, så må jeg jo sygemelde mig indtil jeg får en fyreseddel !! det er helt derude, jeg er! og det er endda et arbejde, jeg har haft i 10 år! de fleste af mine kolleger har været med på sidelinien ift min søn og har stået på første række til at se, hvordan jeg har slidt, for at få alt til at hænge sammen. og hvordan jeg gang på gang har knækket sammen og kæmpet mig selv op og stå igen. så det ønsker jeg slet ikke. men jeg er simpelthen så rædselslagen for at gå ned med stress igen, hvis jeg ikke får bevillingen og det bare bliver forventet, at vi kan det samme som alle andre nu.
  det skal også siges, at jeg selv lider af add. men det bliver slet ikke taget med i betragtning i sagen om TA. det er bare ærgerligt for mig, at alt så er nødt til at være dét hårdere!! især hvis jeg ikke engang kan få lov til at hjælpe min søn ud af døren om morgenen.
  mit spørgsmål går på, hvordan jeg kan forholde mig? nu har de jo ikke afvist det endnu. men kan jeg forebygge en evt afvisning ved at belyse min bekymring på forhånd og specificere min søns funktionsnedsættelse, så det bliver taget i betragtning?
  vh ditte

  1. Jeanne says:

   Hej
   Din søns funktionsnedsættelse bliver jo ikke mindre fordi han bliver 1 år ældre.
   Det skal ikke have noget med hans alder at gøre, om du har brug for Tabt Arbejdsfortjeneste, for at have en så stressfri morgen som muligt, både for din søn, men også for hans søskende og dig.

   Jeg vil anbefale dig at kontakte Dukh.dk. De kender alt til lovgivningen og rettigheder og det er gratis at spørge dem. 😉

   Vh Jeanne // Assistent.

 11. Anders says:

  Hej. Har en datter med infaltil autisme. Vi vil gerne have autisme faglige viden, og kommunen mener, at det kan de klare og starter et marte meo forløb op gennem Familiecentre for at se på alt det positive vi har, som jeg skal tage fri til være uge i 4 måneder. Vi køre jo med, for så kan vi kryds den af og sige det har vi gjort. Kan det var rigtigt at man ikke kan søge tabt arbejdsfortjeneste til det, fordi de kalder det konsulent forløb?

  1. Jeanne says:

   Hej. Kommunerne (om)går reglerne på mange måder. Jeg tror det vil være en god ide at I kontakter Dukh.dk, de kender alt til love og regler og det er gratis at bruge dem. 🙂
   Vh Jeanne // Assistent.

 12. Anne Birgitte says:

  hvad gør man, hvis man er arbejdsløs og har behov for at blive hjemme hos sit barn. Vi har fået afvide at der ingen ting er der dækker det – da der ikke er et løntræk. Men man kan jo heller ikke stå til rådighed på arbejdsmarked og samtidig være hjemme hos sit barn

  1. Jeanne says:

   Hej. Det er lidt kringlet, for hvis du er arbejdsløs og har brug for TA, så kan du ikke få dagpenge fra A.kassen, da du så ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Jeg synes du skal kontakte Dukh.dk og se om du kan få et brugbart svar. Det er gratis at bruge dem og de kender til alle reglerne.
   Vh Jeanne // Assistent.

 13. Linda says:

  Kan man også søge om tabt arbejdsfortjeneste hvis man er på jobafklaringssats? (Var forinden på sygedagpengesats) Havde løn indtil marts 2016 hvor jeg stoppede på mit job og derefter har været syg med stress pga mit barn med adhd og angst. Kommunen har sagt, at jeg ikke kan få TA da jeg ikke har noget job længere som jeg mister indtægt af.
  Mvh Linda

  1. Jeanne says:

   Hej Linda. Hvis du er i jobafklaring, er jeg ikke sikker på om du kan få TA. Så kan du jo ikke blive jobafklaret. Det er en træls situation du står i.
   Jeg synes du skal kontakte Dukh.dk, de kender alle regler og love og er gratis at bruge. 🙂
   Vh Jeanne // Assistent.

   1. Linda says:

    Tusind tak 😊

    1. Jeanne says:

     Det var så lidt. 🙂
     Vh Jeanne // Assistent.

 14. Anita pedersen says:

  Hej
  Jeg har 2 børn med bl.a autisme, hvor af den ene er anbragt.
  I for ca. 2 år siden, fik jeg en stilling på 30 timer. Dengang tænkte jeg at, mere ville jeg ikke have overskud til. Dette fordi jeg bl.a har min søn hjemme på overnatning og jeg samtidig skal have overskud til at være på arbejdsmarked samt tage mig af min datter.
  Men nu føler jeg mig snydt, fordi jeg har valgt at arbejde 30 timer pga mine børns handicap. Jeg kunne i grunden arbejde 37 timer, det vil ikke være realistisk.
  Til min datter har jeg aflastning i hjemmet, samt på institution hver 4 weekend. Jeg er enlig forsøger.
  Mit spørgsmål er: vil jeg have mulighed for at få TA op til de 37 timer selv om min stilling er på 30?

  1. Jeanne says:

   Hej.
   Jeg er ikke sikker på at du kan få TA op til 37 timer, når du selv har valgt at gå ned i tid.
   Men jeg synes du skal prøve at kontakte DUKH.dk, de kender alt til lovgivningen og er gratis.
   Jeg har sendt et link fra DUKH, vedr et spørgsmål om lign, er blevet stillet til DUKH.
   http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/borneomradet/tabt-arbejdsfortjeneste/sporgsmal-svar-tabt-arbejdsfortjeneste/tabt-arbejdsfortjeneste-betingelser/deltidsjob/tabt-arbejdsfortjeneste-og-nedsat-tid

   Vh Jeanne // Assistent

 15. louise says:

  Jeg flytter fra en kommune til en anden pr 1 maj – hvor skal jeg søge TA (med tilbagevirkende kraft)?

 16. Jeanne says:

  Hej.
  TA skal søges i barnets OPHOLDS kommune. Da barnet opholder sig i en ny kommune fra den 1. maj, må det være i den nye kommune du søger det.
  Men jeg er ikke helt klar over hvad du mener med tilbagevirkende kraft ?
  For du kan jo søge TA fra den 1.maj, hvor du flytter til en ny kommune, i den ny kommune.
  Eller er der noget jeg misforstår ? 🙂

  Vh Jeanne // Assistent.

 17. Tuyen huynh says:

  Hej
  Jeg har en søn på 8 år med infantil autisme,Kan jeg søge om tabt arbejdsfortjeneste hvis jeg er på barsel orlov med en ny født barn ??? Ellers skal jeg vente til jeg er færdig min barsel orlov og på arbejde igen ind jeg kan søge TA.

 18. Jeanne says:

  Hej

  Du kan godt søge om TA mens du er på barsel.
  Hvis kommunen mener at din søn er indenfor personkredsen og bevilger dig TA, så skal du have løn for TA i stedet for barselspenge.

  Der ligger en principafgørelse, som du kan prøve at læse :

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=154248

  Hvis du vil have et mere lovmæssigt svar, kan du skrive til Dukh.dk, de kender alle love og rettigheder og er Gratis at bruge. 🙂

  Vh Jeanne // Assistent.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *