Rådgivning og foredrag i hele Danmark

Hvad du bør vide om Merudgifter til børn med Autisme og ADHD

Vidste du, at man som forældre til børn med Autisme og ADHD, har mulighed for at få dækket merudgifter, som man kan have, grundet sit barns autisme og/eller ADHD.

Merudgifter bevilges efter § 41 i Serviceloven.

Målgruppen er børn/unge under 18 år, som bor hjemme eller på efterskole.

Barnet skal have en betydelig og varig funktionsnedsættelse

 

 • En Betydelig funktionsnedsættelse betyder, at den skal være indgribende

i dit barns hverdag – altså hvilke begrænsninger oplever dit barn, som koster dig penge.

 

 • En Varig funktionsnedsættelse betyder, at dit barn indenfor en

overskuelig fremtid, ikke har udsigt til bedring af funktionsnedsættelsen.

 

 • Funktionsnedsættelsen betyder ikke dit barns autisme eller ADHD, men

de følger dit barn har af nedsættelsen – altså hvad kan dit barn ikke, som andre børn kan.

 

Skøn over merudgifter:

 • Man skal have merudgifter for minimum 4945 kr. om året. (2019) F.eks

medicin, tøj og kørsel til behandling, skal sammenlagt være mere end 4945 kr. om året..

 

 • Hvis du har flere børn som er berettiget til merudgifter, kan beløbene lægges sammen.

 

 • Du skal opgive de merudgifter, du forventer at have i løbet af 1 år. Det er et skøn, så du kan ikke vide om merudgifterne bliver højere eller lavere end forventet.

 

 • Kommunen vurderer om det er nødvendige merudgifter. De laver en helhedsvurdering, hvor de beregner om dit barn er indenfor målgruppen.

 

 • Du kan have løbende merudgifter og/eller enkeltstående merudgifter, f.eks kurser om autisme og/eller ADHD.

 

 • Kommunen har ikke ret til, at forlange beviser på merudgifterne, i form af f.eks kvitteringer. Du skal kun kan sandsynliggøre dem.

 

 • Hvis du får afslag på merudgifter, kan du klage. Her skal kommunen revurdere og hvis de stadig mener, at du ikke er berettiget til merudgifter, sender de klagen videre til Ankestyrelsen.

 

Merudgifter til børn med Autisme og/eller ADHD kan være:

 • Tøj og sko som dit barn slider/ødelægger mere end andre.
 • Kurser der er handicaprelateret (Autisme kurser og ADHD kurser), alt

efter hvad der er aktuelt for den enkelte familie.

 • Medicin : Egenbetaling af medicin, f.eks ADHD medicin
 • Befordring til sygehus, skole, behandling : F.eks kørsel til kontrol ved psykiater.
 • Støjreducerende høretelefoner : Nogle børn/unge har brug for at “koble” omverdenens lyde fra, for at få ro i hovedet, så de kan slappe af.
 • Fritidsaktiviteter: Merudgifter til kørsel til fritidsaktiviteter kan måske dækkes, hvis der ikke er en tilsvarende aktivitet i nærheden af bopælen – F.eks. handicapridning.
 • Boligændringer som afskærmning eller lydisolering
 • Pædagogiske redskaber som KAT – kassen, boardmaker, time timer: Det er feks. rigtig godt at bruge piktogrammer, fordi børnene kan have brug for at se visuelt, hvad de skal foretage sig i løbet af en dag.
 • Kost og diætpræparater som er lægeordineret.: En del børn/unge med autisme og/eller ADHD, er småtspisende og har ofte svært ved at holde vægten. Nogen gange må man købe dyre produkter til de småtspisende børn, såsom kaloriefyldte/energitæt is, proteinpulver mm.
 • Aflastning/barnepige: Forældre til børn med autisme og/eller ADHD kan have brug for aflastning/barnepige til sit diagnosticerede barn. Da det kan være meget tidskrævende, men også hårdt mentalt at være “på” hele tiden.

Det er helt ok, at føle, at du har brug for en pause. Enten for at have lidt Kærestetid sammen med manden/konen. Eller bare “ Dig tid “, selvforkælelse, cafètur eller lign.

Aflastning kan også være fordi, du evt. har flere børn, måske uden diagnoser. De har også brug for din fulde opmærksomhed, hvor I kan foretage jer ting og opleve ting, som I måske ikke kan, når barnet med autisme og/eller ADHD er med.

 

Beregning af merudgifter:

Når kommunen regner ud hvad du kan få i merudgifter, så lægger kommunen, de sandsynliggjorte udgifter sammen, som du har oplyst til dem og fordeler beløbet ud på 12 mdr.

 

Sektoransvarlighedsprincippet skal du være OBS på:

Du skal tænke over hvilken afdeling dine merudgifter hører under. Sektoransvarlighedsprincippet træder i kraft og betyder du kun kan få bevilget merudgifter, som hører under Familie og Handicap området.

Sektoransvarlighedsprincippet betyder at ansvaret for ligebehandling af mennesker med handicap, i det her tilfælde, ADHD og/eller autisme, skal placeres hos den myndighed, der iøvrigt har ansvaret for det pågældende område.

 

Kender du nogen, som kan have glæde af at læse om merudgifter, må du meget gerne dele blogindlægget med dem 🙂

 

25 thoughts on “Hvad du bør vide om Merudgifter til børn med Autisme og ADHD

 1. Pernille says:

  Min oplevelse er at det desværre er ekstremt svært at få bevillinger igennem, i hvertfald i vores hjemkommune.
  Ex støjreducerende høreværn er blevet afslået gang på gang, lige som ansøgning af kurser om autisme er blevet det.
  Vedr sandsynliggørelse vs bevisfremlagte udgifter, så har jeg oplevet at kommunen det første år godtog sandsynliggørelsen af en udgift, men året efter afviste selvsamme, da jeg ikke (mest af princip) ikke ville fremlægge kvittering. De tolkede min mod vilje til at fremlægge kvittering OG timesedler, som bevis for at der reelt ikke var nogen mer-udgift(udg til barnepige) Hvilket der VAR, og hele tiden havde været. Det endte med at kommunen overtog hele administrationen vedr barnepige og hun derfor fremadrettet blev aflønnet direkte af kommunen. Det var en fin nok løsning, mere for at fortælle at det ikke altid er så nemt at få kommunen til at godtage sandsynliggjorte mer-udgifter.

  1. annahjorth says:

   Hej Pernille

   Du har helt ret i, at det ikke er en nem opgave hverken at få bevilliget merudgifter eller de sandsynliggjorte udgifter uden beviser.

   Når der feks. søges om støjreducerende høreværn vil kommunen lægge vægt på, at de skal bruges i hjemmet (sektoransvaret) fordi der kun bevilliges merudgifter i forbindelse med hjemmet/familen. Altså ikke høreværn til skolebrug.

   Omkring kurser er min erfaring, at man skal være meget konkret i sin ansøgning. At der skal stå præcis hvilke emner kurset vil indeholde og hvorfor du har brug for kurset i forhold til dit barns funktionsnedsættelse samt hvilken effekt du forventer at få af kurset.

   Det lyder som en god løsning, at kommunen tager sig af lønning af barnepige, selvom de burde stole på din merudgift.

   🙂 Anna

  2. Jeanne says:

   Hej. 🙂
   Du må undskylde det sene svar, men alle indlæg var desværre røget i spamfiltret.
   Jeg er Anna Hjorts assistent.
   Vi er godt klar over at nogen kommuner forlanger kvitteringer, selvom de egentlig ikke kan kræve det. Du kan forsøge at klage over det.
   Men ellers er der desværre nok ikke andet at gøre end at fremvise de kvitteringer, hvis alternativet er at du ingen merudgifter vil få. 🙂
   Vh Jeanne/assistent.

 2. Anne Hvidberg says:

  Farmor til et Aspergers barn på 6år.
  Kan min svigerdatter få tabt arbejdsfortjeneste. Som skolelærer når hun skal med ham på eks. Vis lejerskole og lignende.

  1. annahjorth says:

   Hej Anne

   Da jeg ikke kender til den præcise situation, vil mit svar være, at der bestemt godt kan være mulighed for TA i den forbindelse. Din svigerdatter skal henvende sig ved sagsbehandleren, som skal vejlede hende i de muligheder der er for TA udfra den konkrete situation 🙂 Anna

 3. Anni krarup says:

  Jeg har fået afvist alt
  Kurser
  Hørerværn til hjemmet
  Kædedyne
  Piktogrammer
  Og medicin (fordi han trives med det nye medicin)
  Hvad gør man så ????

 4. Christina E says:

  Hej. Udmærket indlæg som oplysning til forældre der har brug for at søge om dækning af nødvendige merudgifter. Jeg er dog lidt ked af din måde at definere målgruppen på, ift at du skriver “hvilke begrænsninger oplever dit barn, som koster penge”. Det er jo ikke begrænsninger, som koster penge, der er afgørende for om barnet er i målgruppen til ydelser efter servicelovenens paragraf 41. Jeg tænker, at den valgte formulering kan misforstås, og ofte holder forældrene sig meget tæt opad de ting, de får oplyst af fx jeres forening. Når de så møder den kommunale sagsbehandler kan de blive mødt af en anden formulering, og så kan det let komme til at fylde, at kommunen tilsyneladende giver forkerte oplysninger. Eller det er i hvert fald sådan det kan blive opfattet af forældrene. Og det er da en skam for samarbejdet ml forældre og sagsbehandler. En anden ting – og det er bare ren nysgerrighed; nemlig hvorvidt I i foreningen holder jer opdateret på hvad Ankestyrelsen har af principafgørelser fx hvad der kan betragtes som en merudgift eller hvad der skal til, for at fx tøj kan dækkes som en merudgift? Kommunerne læner sig meget opad de afgørelser, som Ankestyrelsen træffer. Derfor kan det give god mening, ift at rådgive og vejlede forældrene, at disse principafgørelser er taget med i betragtning… Igen nævner jeg det, fordi når I fx skriver om tøj som en mulighed, eller for den sags skyld “hørebøffer”, så kan det give en forventning om at man pr definition har RET til det. Og det er jo ikke tilfældet. Der vil ALTID være tale om en individuel og konkret vurdering. Det er vigtigt at få med, når nu I så fint beskriver dette her om dækning af nødvendige merudgifter. Ja det var bare en bemærkning:-)

  1. Jeanne says:

   Hej. 🙂
   Du må undskylde det sene svar, men alle indlæg var desværre røget i spamfiltret.
   Jeg er Anna Hjorts assistent.
   Allerførst, så er det her ikke en forening, men en Autisme og ADHD rådgivnings firma.
   Formuleringer kan tolkes på mange måder. Hvordan man tolker det skrevne, er også vidt forskelligt. Vi skriver ikke at man kan få det og det i merudgifter, men at der er en mulighed og kommer an på en konkret vurdering.
   Vi holder os selvfølgelig opdateret på de principafgørelser der er i Ankestyrelsen. 🙂
   Vh Jeanne/assistent.

 5. Pia Spender says:

  Hej
  Vil man kunne få hjælp til efterskole når ens barn har mistrives i to forskellige skoler. Som i dårlig faglig, og ingen venner overhovedet. Snart 14 år gammel. Da vi som forældre ikke har de midler det koster?

  1. Jeanne says:

   Hej. 🙂
   Du må undskylde det sene svar, men alle indlæg var desværre røget i spamfiltret.
   Jeg er Anna Hjorts assistent.
   Det er meget svært at svare på om I kan få hjælp til betaling af efterskole. Det kommer an på hvad kommunen vurderer i det konkrete tilfælde. Men der er ikke andet at gøre end at prøve at snakke med barnets sagsbehandler om det. 🙂
   Vh Jeanne/assistent.

 6. Anni krarup Georgsen says:

  Jeg er ny i faget og har lige fået en diagnose på mit barn ADD
  Men kan ikke få en krone til medicin hørerværn kurser mm
  Kommunen sagde direkte til mig at jeg godt kunne søge men fik intet og de havde haft mange sager i ankenævnet der var blevet afvist

  1. Jeanne says:

   Hej. 🙂
   Du må undskylde det sene svar, men alle indlæg var desværre røget i spamfiltret.
   Jeg er Anna Hjorts assistent.
   Jeg synes da bestemt at I skal søge alligevel, for de skal lave en vurdering på om barnet er indenfor målgruppen til at få bevilget merudgifter. Hvis de giver afslag, skal de begrunde det og sende en klagevejledning med. Så kan I klage og så skal kommunen genvurdere og hvis de stadig står fast på afslag, så skal de sende den videre til ankestyrelsen. 🙂
   Vh Jeanne/assistent.

 7. Camilla says:

  Jeg er en pige med diagnosen adhd og kommunen ville ikke betale mit medicin selv om det koster 140 Max hver gang og havde kvittering med og jeg har Ca 500 til mig selv og jeg skal købe p piller os og ville godt kunne købe noget til mig selv lidt engang imellem Sys jeg føler mig set ned til når man heletiden selv skal finde alle de regler de har sys det er svært at skulle overskue deres regler

  1. Jeanne says:

   Hej. 🙂
   Du må undskylde det sene svar, men alle indlæg var desværre røget i spamfiltret.
   Jeg er Anna Hjorts assistent.
   Er det Merudgifter du har søgt ?
   Du skal have merudgifter for over 4752 kr OG være indenfor målgruppen. Hvis de giver dig afslag, selvom du har merudgifter på over 4752 kr om året, så klag.
   Du kan også forsøge at få hjælp til medicinudgifter på ydelseskontoret, som enkeltydelse.
   Der skal du have en masse papirer med vedr din økonomi, løn, husleje udgifter osv og så vurderer ydelseskontoret, om de vil bevilge dig enkeltydelse til medicin.
   Det er som regel for et halvt år af gangen, man får bevillingen. 🙂
   Vh Jeanne/assistent.

 8. Charlotte Bang Pedersen says:

  Jeg tænker hvad så hvis man har et voksent barn med asberger boende hjemme på snart 22 som ikke har job og er på udddannelses hjælp, er der noget hjælp at hente der til kost og logi? Jeg har jo valgt at lade hende bo hjemme indtil hun har fundet sin hylde på arbejdsmarkedet eller uddannelse. Hun har forsøgt sig 3 gange på 6 mdr med jobs. Dog er det ikke lykkes for hende. Den tid hun har arbejdet har alt energi gået med at passe job. Dvs ingen energi til rengøreing, tøjvask, indkøb osv.
  Hvis jeg havde “smidt” hende ud og bo selv var hun knækket helt. I alle hendes leveår har jeg haft rollen som mor, veninde, kæreste, terapeut støttepædagog og behandler. Hendes vindue til at forstå verden.

  1. Jeanne says:

   Hej. 🙂
   Du må undskylde det sene svar, men alle indlæg var desværre røget i spamfiltret.
   Jeg er Anna Hjorts assistent.
   Jeg synes du skal prøve at læse det link jeg har sat ind her. Der står der om forældres muligheder for hjælp til voksne hjemmeboende med funktionsnedsættelser.:

   http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/tvaergaende/sagsbehandlingsregler/praksisnyt-artikler-om-sagsbebehandling/praksisnyt-nr-47-hjaelp-til-foraeldre-med-hjemmeboende-voksne-med-nedsat-funktionsevne

   Vh Jeanne/assistent.

 9. Karina Mundeling says:

  Hej
  Vi har en dreng på 10 år der er startet specialskole da alm. skole ikke kan rumme ham og hans ADHD
  Vi har så selv valgt en skole der ligger ca 12 km længere væk end den kommunen har visiteret ham til
  De mener så han kan tage bussen selv og vil ikke betale andet end et buskort til ham hvor vi mener han skal med special bus der samarbejder med skolen hvor det er samme chauffør og elever som kører med hver dag og det koster så os ca. 400,00 kr hver måned tror du man kan gå dækket det som merudgift?

  1. Jeanne says:

   Hej. 🙂
   Du må undskylde det sene svar, men alle indlæg var desværre røget i spamfiltret.
   Jeg er Anna Hjorts assistent.
   Det er jeg ikke helt sikker på om I kan, da I ikke har taget imod kommunens tilbud om skole.
   Så da I selv har valgt en dyrere løsning, er det desværre for egen regning.
   Men du kan prøve at kontakte Dukh.dk og spørge dem.
   De kender alt til lovgivningen. 🙂
   Vh Jeanne/assistent.

 10. Melanie Roger Jensen says:

  Ved du om kommunen dækker delagtiggøre ting?
  Vores udadreagerende autistiske søn, har i et anfald fået kastet med et ægge ur og ødelagt vores nye kogeplade til 17000kr. Forsikringen vil skifte glaspladen med så ryger vores garanti, hvor det er 1 1/2 år tilbage og så er der også en selvrisiko på 2000kr? Kan det betragtes som en enkeltstående mer udgift pga hans handicap?
  Vh
  Melanie

  1. Jeanne says:

   Hej. 🙂
   Du må undskylde det sene svar, men alle indlæg var desværre røget i spamfiltret.
   Jeg er Anna Hjorts assistent.
   Det kommer helt an på om kommunen vurderer at Jeres søn er indenfor personkredsen til Merudgifter. Hvis I ikke har andre merudgifter, så kan I ikke få det dækket, for I skal have Merudgifter for over 4752 kr om året.
   Da Jeres selvrisiko “kun” er på 2000 kr, så er det ikke nok.
   Vh Jeanne/assistent. 🙂

 11. Pia says:

  Hej Anna,

  Du skriver som svar til et ovenstående spørgsmål ang. støjreducerende høretelefoner: “…Når der feks. søges om støjreducerende høreværn vil kommunen lægge vægt på, at de skal bruges i hjemmet (sektoransvaret) fordi der kun bevilliges merudgifter i forbindelse med hjemmet/familen. Altså ikke høreværn til skolebrug….”. Skal det forstås sådan at man i sin ansøgning kan/bør lægge vægt på at de generelt anvendes i fritiden og ikke udelukkende i hjemmet? F.eks. generelt i det offentlige rum (indkøbscentre, biograf og på gader/veje, hvor der er larm)?

  mvh
  Pia

  1. Jeanne says:

   Hej. 🙂
   Du må undskylde det sene svar, men alle indlæg var desværre røget i spamfiltret.
   Jeg er Anna Hjorts assistent.
   Ja, at anvendelsen er udenfor skoletid. Altså f.eks til fritidsinteresser mm at de er nødvendige. Jeg har lagt et link ind du kan læse om det :

   https://ast.dk/om-ankestyrelsen/juridisk-hotline#/?searchtext=h%C3%B8rev%C3%A6rn

   Vh Jeanne/assistent.

 12. Pia says:

  Hej Anna,

  Jeg har et uddybende spørgsmål ang. boligændringer. Vi har en bolig, hvor der er to soveværelser på 1. sal og et soveværelse i stueetagen. Vi har hidtil indrettet os sådan at vores to sønner (storebror 12 år ADD og mistanke om autisme, lillebror 11 år ADD, Aspergers og hypotonic) har delt det ene soveværelse ovenpå og har et legeværelse nedenunder. Nu er deres konflikter over at dele soveværelse og legeværelse dog blevet så store at vi har behov for at “skille dem ad”. Dog er de begge angst for at være den, som har værelset nedenunder og samtidig angste, hvis vi forældre flytter soveværelse nedenunder. Der er mulighed for at indrette et ekstra værelse på førstesalen således at vi alle kan have soveværelse på samme etage. Vil det umiddelbart være noget vi kan søge om merudgifter til?

  mvh
  Pia

  1. Jeanne says:

   Hej.
   Det kan da forsøges, men er ikke sikker på at kommunen vil bevilge det. Men det kommer helt an på en individuel og konkret vurdering fra dem. Men prøv det. 🙂

   Jeanne // Assistent

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *